MESTO MREŽÍ BEŽÍ A CHODÍ rok 2024

1. 3. - 31. 5. 2024Leopoldov

I. Cieľ programu
Podpora a udržateľnosť zdravého životného štýlu občanov mesta pohybovo-ozdravnou aktivitou na
čerstvom vzduchu.

II. Vyhlasovateľ
Názov: Občianske združenie NORDIC WALKING KLUB PLATANOVÁ STOPA.
Kontakt: Ing. Vladimíra Planková – predseda predstavenstva
Mail: platanova.stopa@gmail.com

III. Pravidlá

 • Vyplniť a poslať prihlášku (meno, adresa, mail, telefón, kategória účastníka);
 • Zasielať záznamy do 3. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac na mail
  platanova.stopa@gmail.com;
 • Záznamy aktivít za celý predchádzajúci mesiac v podmienkach zadanom tvare:
  Zaevidovať záznam z mapy preukazujúcej trať v skutočne prejdených kilometroch,
  s dátumom a časom aktivity. Systém evidencie bude akýkoľvek obrazový záznam trasy
  v kilometroch, ideálne z webovej stránky mapy.cz, aplikácie z hodiniek zaznamenajúcich
  mapku trate, typ aktivity a čas počas vykonanej aktivity, screenshot displeja mobilného
  telefónu, kde je vidieť mapku, dátum a čas. Záznamy robiť po každej aktivite a zapísať si ich
  na týždennej a mesačnej báze. Zaslané teda budú 4 číselné údaje za mesiac a súčet za mesiac
  a všetky screenshoty mapiek za celý mesiac.
 • Nedodržanie fair play oprávňuje organizátora/vyhlasovateľa programu vylúčiť účastníka
  s okamžitou platnosťou.
 • Pohybové aktivity budú pravidelne mesačne vyhodnocované a zverejnené na webovej
  stránke Mesta Leopoldov a NORDIC WALKING KLUBU PLATANOVÁ STOPA.

IV. Zdokumentovanie účastníckych aktivít;

 • Účastníci vykonávajú aktivitu individuálne samostatne, alebo skupinovo cez akcie, tréningy,
  lekcie;
 • Každý účastník sám za seba zodpovedá o prejdenej vzdialenosti a svedomito túto aktivitu
  zaznamenáva;
 • Záznamy nespochybniteľné sú z webových stránok a mobilných aplikácií so záznamom aktivít
  účastníka jasne a zreteľne cez mapu, počet skutočne prejdených km a času aktivity;

V. Kategórie

 • A) BEH
 • B) CHôDZA a NORDIC WALKING
 • Podkategórie MUŽI a ŽENY;
  A) V kategórií BEH je podmienka záznamu jednej aktivity najmenej 2km.
  B) V kategórií CHôDZA a NORDIC WALKING je podmienka záznamu jednej aktivity najmenej
  3km.
  Vyhodnocujúcim prvkom bude najviac kilometrov v každej z kategórií.

VI. Trvanie programu

 1. marec až 31. máj 2024

Vyhodnotenie sa uskutoční 22. júna 2024 podvečer.

VII. Prihlasovanie

 • Dotazníkom na webovej stránke www.nordicwalkingklub.sk ;
 • Začiatok a koniec prihlasovania účastníkov bude včas zverejnený. Predpokladaný začiatok
  prihlasovania od 27. februára, predpokladaný koniec prihlasovania do 30. apríla 2024
  s možnosťou zaslania aktivít pri splnení podmienok aj spätne od 1.marca 2024.

VIII. Ceny, odmeny

 • medaile, vecné ceny;
  Odmena:
 1. miesto – poukaz v športovom obchode v hodnote 40 eur,
 2. miesto – poukaz v športovom obchode v hodnote 30 eur,
 3. miesto – poukaz v športovom obchode v hodnote 20 eur.

Odmenu a medailu získajú prví traja najúspešnejší účastníci v každej kategórii.

Kategórie:

 1. Beh muži.
 2. Beh ženy.
 3. Chôdza a Nordic Walking muži.
 4. Chôdza a Nordic Walking ženy.

Okrem toho zo všetkých účastníkov (behu aj chôdze) vyžrebujeme troch ďalších výhercov poukazov v
športovom obchode v hodnote 20 eur. Každý účastník výzvy dostane darček Mesto mreží beží.


Na symbolickú odmenu na konci výzvy sa môžu tešiť aj tí, ktorí dosiahnu nasledujúce záchytné body:

BEH
 nad 120 km – proteínové tyčinky,
 nad 200 km – vitamíny,
 nad 300 km – iontový nápoj.

CHÔDZA
 nad 120 km – cereálne tyčinky,
 nad 200 km – proteínové tyčinky,
 nad 400 km – vitamíny,
 nad 500 km – iontový nápoj.

IX. Ostatné

 • Predpokladom úspešného a funkčného programu je nevyhnutné dodržanie podmienok fair
  play;
 • Organizátor/vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kontroly počas trvania programu.
 • Výzva nie je súťažou v pravom zmysle slova, ide len o zábavnú a prínosnú aktivitu, kde sa
  môžu účastníci navzájom porovnávať, ale aj podporovať a motivovať. Podstata výzvy je
  zašportovať si s radosťou a s nadšením.
 • Prosíme všetkých účastníkov, aby ceny vnímali skôr ako bonus či odmenu za pohybovú
  aktivitu, nie ako cieľ výzvy. Veríme, že všetci účastníci dodržia stanovené pravidlá a
  podmienky. Nejde len o to, zachovať sa čestne voči ostatným účastníkom a organizátorom,
  ale predovšetkým voči sebe samým.

Leopoldov 20.02.2024 NORDIC WALKING KLUB PLATANOVÁ STOPA

Propozície programu Mesto mreží beží a chodí  (225 kB)

zaznamy-svojich-aktivit.xlsx   ( 12 kB)

Fotogaléria z minuloročnej výzvyVYHODNOTENIE


01_VYHODNOTENIE Mesto mreží (marec).pdf

01_VYHODNOTENIE Mesto mreží.xlsx

Prihláška na akciu


Hymna Nordic Walkingový letný podvečer
Autori: Jindřich Ginoslav Planka a Peter Mikuš
Zákaz kopírovania
Autorský zákon
crossmenuchevron-down