NW výlet - Platanová stopa na Velehrad (okres Uherské Hradiště)

Velehrad

Prešlapeme si kráľové lesy a v obci Modrá, Moravsko Keltský skanzen.

Erba a Bazilika Nanebovzatia Panny Marie a sv. Cyrila a Metoda

Ranná História územia
Prvý obyvatelia osídlili tento kúsok Moravskej zeme už v období mladšej doby
kamennej. Obhospodarovať toto územie však začali až mnísi. Ich kláštor tu založil
moravský gróf Vladislav Jindřich (brat českého kráľa Přemysla Otakara I.)a
olomoucký biskup Robert. Stalo sa tak roku 1205. Celý románsky komplex bol
dokončený v priebehu prvej polovici 13. storočia. Životní potreby mníchov zaisťovala
svetská komunita, teda ľudia, ktorí sa neskôr stali obyvateľmi samostatnej obce.

Archeoskanzen Modrá: Veľkomoravské mestečko s upírskym hrobom
Archeo-skanzen v Modrej sa môže pochváliť niekoľkými „naj“. Ako jediní v Európe
verne kopíruje pôvodné osídlenie z 9. storočia, ktoré navyše stojí aj na pôvodnom
mieste bývalej keltskej osady, ako jediní sprístupnili vodný tunel, ktorý má na rozdiel
od iných svetových lokalít iba sladkovodné ryby .

Tešíme sa na Vás!

Prihláška na akciu


Hymna Nordic Walkingový letný podvečer
Autori: Jindřich Ginoslav Planka a Peter Mikuš
Zákaz kopírovania
Autorský zákon
crossmenuchevron-down