Sponzorstvo

 Občianské združenie

NORDIC WALKING KLUB PLATANOVÁ STOPA

IČO: 54 740 797
mail klubu: info@nordicwalkingklub.sk
platanova.stopa@gmail.com

web: www.nordicwalkingklub.sk
Bankový účet občianskeho združenia:
IBAN: SK70 0200 0000 0046 8061 5153
VÚB BANKA | SWIFT:  SUBASKBX

2 % z dani

Ďakujeme za každý príspevok, ktorý bude použitý na činnosť klubu

KONTAKT
Hymna Nordic Walkingový letný podvečer
Autori: Jindřich Ginoslav Planka a Peter Mikuš
Zákaz kopírovania
Autorský zákon
crossmenuchevron-down