ZDRAVOTNÉ BENEFITY
Podporujeme mozog
Nervová sústava stojí na vrchole pomyselného trojuholníku riadiacich a integračných sústav, kam patrí tiež hormonálna a imunitná sústava. Tieto systémy sú vzájomne obojsmerne prepojené a poskytujú si medzi sebou neustálu spätnú väzbu, čím sa každým okamihom ovplyvňujú aktivity celého systému ako celku. Nervový systém je na vrchole riadenia a hrá dominantnú úlohu v telesných a psychických funkciách. Stavba a funkcia nervového systému je daná geneticky a negeneticky.

Negenetické vplyvy sú oblasť výživy, psychoaktívne látky, adekvátna stimulácia a podpora, sociálna oblasť. Nervová sústava má dva systémy - centrálny a periférny nervový systém. Centrálny je tvorený mozgom a miechou. Mozog je centrom našej existencie. Určuje, kým sme. Je kráľovským orgánom nášho tela. Preto je aj na prvom mieste zdravotných benefitov, ktoré prináša Nordic Walking. V našom mozgu nájdeme prienik telesnej, duševnej, vzťahovej a duchovnej oblasti ľudského bytia. Periférny nervový systém tvoria všetky hlavové a miechové nervy.

Ďalej je dôležité spomenúť autonómny (vegetatívny) nervový systém, ktorý predstavuje jeden z morfologicko-funkčných celkov nervového systému. Vzťah vnútorných orgánov na autonómny nervový systém je jasný. Všetky vonkajšie podnety majú vplyv na naše emócie. Či je to radosť, smútok, zľaknutie, hnev. Mení sa srdcová frekvencia, dýchanie, činnosť tráviaceho systému, napätie svalov, atď.. Každý emočný stav má dopad a prejav na úroveň tela.
Lepšie sa vyrovnávame so stresom
Prirodzenou a geneticky danou reakciou organizmu na vonkajšie podnety, záťaž a zmeny je nepochybne stres. Narušuje a dostáva do nerovnováhy celý náš organizmus. Tieto faktory sa nazývajú stresory. Medzi ne patrí pracovná záťaž, strata blízkej osoby, choroba, úraz, pocit ohrozenia, sociálna izolácia, konflikty. Stresory vplývajú na nás častokrát nečakane a delia sa podľa toho ako na nás pôsobia, buď intermitentne, akútne alebo chronicky. Ich sila pôsobí individuálne. Nie na každého rovnako pôsobí ten istý stresor.

Na spracovaní stresového podnetu sa podieľa nervový systém. V stresovej situácií organizmus začne bojovať na maximálne obrátky a je pripravený k výkonu. Pokiaľ ho v tejto aktivite necháme, a nevybijeme nabudenú energiu fyzickou aktivitou, môže sa po čase ukladať a začne organizmu škodiť. Ideálne je sa stresovým situáciám vyhýbať, resp. prevenciou sa vyhnúť negatívnym stavom. Nordic Walking na nás pôsobí blahodárne a je pre nás doslova balzam na dušu v rámci psychohygieny.
Prekrvujeme dolné dýchacie cesty
Život začíname svojim prvým nádychom a končíme posledným výdychom. Čo je medzi tým, môžeme ovplyvniť len my sami a môže to mať zásadný vplyv na našu existenciu. Správnym a vedomým dýchaním si dodáme viac energie, upokojíme myseľ, zvýšime športovú výkonnosť, pomôžeme k lepšiemu spánku a úžasnému pocitu šťastia.

Spôsob akým dýchame môže ovplyvniť reakciu nášho nervového systému. Naučíme sa aj metódy práce s dychom pre zlepšenie svojho telesného a duševného zdravia, výkonnosti a emocionálnej pohody. Náš dýchací systém nie je len o našom tele, aj o prírode okolo nás.
Zlepšujeme imunitný systém
Poruchy imunity sú veľmi rôznorodé a môžu prinášať veľké problémy. Konkrétnych foriem je celý rad a ich dôsledky môžu byť rôzne. V súčasnosti patria medzi často riešené.
Hymna Nordic Walkingový letný podvečer
Autori: Jindřich Ginoslav Planka a Peter Mikuš
Zákaz kopírovania
Autorský zákon
crossmenuchevron-down